Coolshape - Permanent fettreducering

Hur fungerar fettfrysning?

Fettfrysning med CoolShaping är en unik behandlingsmetod där vi använder ett eller flera handstycken som med hjälp av vakum suger in fettlagret och kyler ner fettcellerna på ett kontrollerat sätt till -10ºC. Fettcellerna skadas av kylan och orsakar en kristallisering av fettsyrorna som finns inuti fettcellerna. Fettcellerna inträder i ett stadie som kallas Apoptos dvs att fettcellerna dör.

I varje fettcell finns det Triglycerid som rinner ut ur fettcellen när den dör. Ämnet tar kroppens lymfsystem hand om på ett naturligt sätt. Omkringliggande vävnad som hud, muskler och nervtrådar är inte lika känsliga som fettceller och skadas inte av kylan.

Vi rekommenderar att du dricker lite mer vatten än du brukar och att du under den första månaden ökar din förbränning genom att ta regelbundna promenader eller annan träningsform.

Vilka resultat kan jag förvänta mig av Cryolipolysis?

Fettreducering med kyla är en metod som är vetenskapligt bevisad, detta är viktigt att poängtera. Fettceller som dör av behandlingen kommer inte tillbaka.

Tjockleken på fettlagret brukar minska med i genomsnitt ca 20-30%. Vill man ha ytterligare en minskning så uppnås det genom upprepade behandlingar. En rekommenderad kur är på 1-3 behandlingar på samma område med minst 4 veckors mellanrum.

Redan efter 2-3 veckor kan den första förändringen börja märkas men vanligtvis så tar det mellan 4-6 veckor innan man börjar bruka känna en förändring. Det är också viktigt att förstå att kroppens egen process att ta hand om kristalliserade fettceller fortsätter ända upp till tre månader efter behandlingen, vissa gånger ännu längre om man t.ex. försämrad lymfcirkulation. Det slutgiltiga resultatet syns därför först efter cirka 90 dagar eller 3 månader. Resultatet är permanent under förutsättning att du behåller din vikt, annars kan resterande fettceller givetvis öka i volym.

Det är dock viktigt att poängtera att fettreducering med kyla inte är en bantningskur. Eller en behandling som totalt eliminerar kraftig övervikt och fetma. Det här typen av behandling är kroppsformning där mindre oönskade fettdepåer tas bort. Vi rekommenderar alltid våra kunder att kombinera den här typen av behandling med någon form av fysisk aktivitet som t.ex. promenader.

Viktigt att förstå att dem flesta får synbara resultat av behandlingen men det är inget vi kan utlova i förväg.

Detta då:

- att man får ca 20-30% fettreducering per gång av det behandlade området är som sagt ett genomsnitt, det beror helt enkelt på hur mottaglig du/ dina fettceller är för denna behandling. Du skulle därför t.ex. kunna få endast 5-10% fettreducering men också mer än 30%, allt beroende på hur mottaglig just du var. Därför kan man behöva göra behandlingen på samma område fler gånger för att se en tydlig skillnad. Vi utlovar därför aldrig vilket resultat man får eller kan få.

- har du behållit samma vikt? Om du har gått upp i vikt efter behandlingen kan givetvis andra fettceller (som fortfarande lever) på samma område öka i storlek. En fettcell kan öka 300 gånger sin egna storlek. Så om du har gått upp i vikt så kan det vara en bidragande faktor till att synbart resultat uteblir.

- hur fungerar ditt lymfsystem? Har du celluliter eller svullna ben? Då kan du ha ett nedsatt lymfsystem, vilket innebär att kroppen inte orkar på egen hand ta hand om överflödig vätska och slaggprodukter. Det är lymfsystemet som har hand om "städningen" efter en Coolshape behandling, därför kan det vara bra att få hjälp med att sätta igång lymfsystemet med LPG behandlingar och/eller köpa en MQ Perfect (se under behandlingar).

- andra underliggande orsaker/sjukdomar och/eller mediciner kan också påverka ditt slutresultat

- hur du har ätit och tränat.

Just av alla ovanstående anledningar, då alla är unika och har olika levnadsvanor och ev. underliggande orsaker såsom störningar i lymfsystemet så är det omöjligt för oss i förväg att lova dig något. Dock har vi utfört över 2000 Coolshape behandlingar och majoriteten har fått väldigt imponerande resultat.

Fatfreezing med CoolShape är en effektiv procedur som verkligen ger ett permanent resultat. Det betyder att dem fettceller som dött kommer inte tillbaka och resultatet kan liknas vid den traditionella fettsugningen. Effekten brukar bli att dem ställen man Coolshapat mest på kommer ha minst benägenhet att öka i storlek om du går upp i vikt. Dvs man minskar risken att få tillbaka samma problemområden men det betyder inte att man inte kan gå upp i vikt. Du kommer fortfarande ha massor av fettceller kvar i kroppen som kan öka i storlek. Därför rekommenderar vi en sund livsstil med träning och rätt kost.

Om behandlingen

Behandlingen är smärtfri, säker och mycket effektiv. Inledningsvis appliceras ett speciellt membran med kylvätska över området som ska behandlas. Detta känns som en kall handuk läggs på huden. Därefter aktiveras munstycket och det utvalda området sugs in i kammaren och kyls ner till -10ºC under 1 timme. I början känner du enbart ett kraftigt suget och en kylande känsla. Efter några minuter har kylan bedövat området fullständigt och du känner absolut inget. Du kan faktiskt i lugn och ro läsa en tidning utan obehag.

Efter 1 timme avlägsnas munstycket och området masseras under några minuter. Efter ytterligare några minuter kan du i lugn och ro fortsätta din dag som vanligt.

Vissa områden är mycket svåra att träna bort som kärlekshantag, ridbyxlår, gäddhäng och graviditetsmage men är exempel på områden som lämpar sig perfekt för vår fettfrysning.

Biverkningar

Tidigare har t.ex. fettsugning kunnat vara lösningen på fettreduktion men det är ett kirurgiskt ingrepp och är en mer kostsam behandling. Fettfrysning med CoolShaping är en icke-invasiv och en skonsam behandlingsform som effektivt tar bort oönskade fettdepåer och du slipper de risker som normalt förknippas med fettreducerande kirurgi.

Enligt de vetenskapliga studier som gjort inom fettreduktion med kyla eller fettfrysning finns det inga komplikationer eller långsiktiga riskerna med en cryolipolysis behandling. De frysta fettcellerna tas omhand på ett naturligt sätt av kroppens metabolism.

Det finns dock några vanliga biverkningar (förekommer hos cirka 1/3) som tillfälliga domningar och blåmärken i det behandlade området. Vissa kan också uppleva en stickande känsla eller trånghet men dessa biverkningar sitter endast i någon dag eller i undantagsfall upp till två veckor.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos cirka 1/1000) kan i mycket sällsynta fall vara blåsbildningar på huden och pigmentförändringar.

KONTRAINDIKATIONER

Du kan inte behandlas med COOLSHAPE om du har någon av följande diagnoser:

  • Raynauds sjukdom
  • Graviditet
  • Nyopererad (1 år)
  • Inoperera medicinsk enhet
  • Stark känslighet mot kyla
  • Ljumsbråck
  • Hepatit C

COOLSHAPE - Fettfrysning

Coolshape behandling med 2 munstycken se pris på Bokadirekt

Coolshape DUBBEL behandling med två maskiner ( 4 munstcken) Se pris på Bokadirekt-

BOKA NU

© 2018 Tumba Lipokliniken. All Rights Reserved. Köpa Hemsida av Sitea